Høns og nabohensyn- om høns og andet fjerkræ, miljøgener og naboer
Hvis du har høns eller andet fjerkræ som hobby så vær opmærksom på, at din nabo måske ikke er lige så begejstret som du er.
Vær opmærksom på at fuglene kan give anledning til generende lugt og støj.
Tag hensyn til dine naboer og dyrk din hobby med omtanke.

Nogle gode råd:

1. Lav et hus og en indhegning, så dyrene ikke kan løbe frit omkring.

2. Fjerkræhuset skal opfylde bygningsreglementets regler om placering på grunden.

3. Haner holdes inde i et mørkelagt hus om natten indtil kl. 07.00 på hverdage og kl. 08.00 på lør-, søn- og helligdage.

4. Isolér fjerkræhuset hvis dyrene alligevel laver generende støj.

5. Sørg for at fjerkræet ikke giver lugtgener. Gødning kan enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller graves ned på et egnet sted.

6. Sørg for ikke at tiltrække skadedyr. Opbevar foderet i lukkede beholdere. 
Hvis du tænker på at få fjerkræ som hobby:

Så husk at fjerkræ kan give lugt og støjgener.

Snak med din nabo om hans syn på fjerkræ.

Snak om, hvor hus og indhegning bedst kan placeres.

Tag hensyn til hinandens ønsker og bevar det gode naboskab.

Vær opmærksom på, at der kan være servitutter, vedtægter i grundejerforeningen som siger noget om fjerkræhold........tilbage til første side
Tell a friend about this page
Opdateret: 4/3/2021
Post til Dorking-avleren